info@et-dcd.nl

 

ET Data Center Development

onderdeel van

ET Management and Advice

 

 

                   

 

 

 

                                          

 

        Welkom op de website van ET-DCD.

 

 

 

Een rekencentrum, vaak aangeduid onder de Engelse naam datacenter, is een faciliteit waar bedrijfskritische ICT-apparatuur (bijvoorbeeld servers) kunnen worden ondergebracht. Een rekencentrum is uitgerust met diverse voorzieningen, waaronder klimaatbeheersing door middel van airconditioning, geavanceerde automatische brandblussystemen en backup stroomvoorzieningen. Daarnaast bevat een rekencentrum doorgaans verbindingen met het Internet en is het voorzien van fysieke veiligheidsmaatregelen. In verband met het bedrijfskritische karakter van de apparatuur in een rekencentrum, zijn de voorzieningen doorgaans redundant uitgevoerd.

 

Er zijn rekencentra waarin alleen apparatuur geplaatst wordt van de eigenaar van het rekencentrum, maar sinds het einde van de jaren ’90 wordt rekencentrumruimte steeds vaker verhuurd aan derden. Het gemeenschappelijk gebruik van een rekencentrum wordt colocatie genoemd. Colocatie kan aantrekkelijk zijn vanwege schaalvoordeel, maar ook vanwege de aanwezigheid van bepaalde netwerkverbindingen, die op de eigen locatie wellicht niet voorhanden zijn. Zo zijn er in Amsterdam enkele colocatiefaciliteiten ontstaan vanwege de aanwezigheid van AMS-IX. De Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) is het belangrijkste internetknooppunt van Nederland en het grootste ter wereld. Een zeer groot deel van het internetverkeer met het buitenland en het dataverkeer tussen Nederlandse internetproviders wordt afgehandeld via het netwerk van AMS-IX. Het onderling uitwisselen van verkeer tussen providers heet peering.

 

Rekencentra vindt men op de volgende plaatsen:

 • Univerisiteiten en onderzoekslaboratoria. Veel universiteiten hebben nood aan een rekencentrum omdat zij zware mainframes of clusters gebruiken voor wetenschappelijke berekeningen. In het rekencentrum worden dan veelal tegelijk alle centrale servers en de internetverbinding ondergebracht.
 • Internetknooppunten. Het is aantrekkelijk webservers vlak bij een plaats waar snel internet aanwezig is te plaatsen. Deze rekencentra verhuren meestal ruimte op commerciële basis aan bedrijven en particulieren die een webserver willen plaatsen.
 • Grote bedrijven. Sommige bedrijven hebben voldoende computerapparatuur dat het economisch maakt om een rekencentrum aan te leggen om de computerapparatuur centraal te plaatsen. Ook kan het bezit van een mainframe of cluster reden zijn een rekencentrum aan te leggen.

 

 

ET-DCD heeft samen met een van onze partners diverse datacenters gerealiseerd.

Voor een aantal van onze opdrachtgevers hebben wij het gehele traject verzorgd (ontwerp,budget,voorstel leveranciers keuze,opstellen van contracten,uitvoering,site acceptance test,overdracht).

 

 

 


 

             Welcome to the website of ET-DCD.


    
A computer center, often referred to under the English name data center is a facility where business-critical IT equipment (eg servers) can be accommodated. A data center is equipped with various amenities, including climate through air-conditioning, advanced automatic fire extinguishing systems and backup power supplies. In addition, a computer center generally has connections to the Internet and providing physical security. Due to the critical nature of the equipment in a data center, the provisions often redundant. 
There are data centers where equipment is placed only by the owner of the computer center, but since the late 90's data center space is increasingly being leased to third parties. The common use of a computer center called colocation. Colocation can be attractive because of economies of scale, but also because of the presence of certain network links at their own location may not be available. There are some co-location facilities in Amsterdam, caused by the presence of AMS-IX. The Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) is the leading Internet hub in the Netherlands and the largest in the world. A very large portion of Internet traffic with foreign countries and between Dutch Internet providers is handled through the network of AMS-IX. The mutual exchange of traffic between carriers is called peering. 
Computer centers can be found at the following locations:

 • Univerisities and research laboratories. Many universities have a need for a data center because they are heavy mainframes or clusters used for scientific calculations. In the computer center are then usually all at once central servers and the Internet housed.
 • Internet Nodes. It is attractive web servers near a place where there is fast internet sites. These data centers typically rent space on a commercial basis to companies and individuals who want to put a Web server.
 • Large companies. Some companies have adequate computer equipment that makes it economical to build a computer center to the central computer to post. Indeed, ownership of a mainframe or cluster reason to build a data center. 

 

 


 
ET-DCD, together with one of our partners realize various data centers.

For some of our clients we have provide the entire poject (design, budget proposal, suppliers choice, contract drafting, omplementation, site acceptance testing, transfer).

 

 

 

 

 

 

ET Data Center Development

 

onderdeel van

 

<ET Management and Advice>

             phone number: +31(0)226 410 999

mobile number: +31(0)6532 56 105

fax number: +31(0)842 288 257

Chamber of Commerce number: 37146092

VAT-identification number: NL071269812B01

 

 

 

 

 

 Latest news »

 

In ontwikeling: Green datacenter en een ENERGIE-NEUTRALE woning met kantoor.

 

 

 »

 • CO2 neutraal
 • Energiezuinig
 • Kyotokoeling
 • Business case
 • Expoitatie begrotingen
 • Datacenters zijn HOT
 • Maatschappelijk verantwoordt onderneming
 • High level design
 • Projectmanagement
 • Direktievoering

 

 

 

 

 News »

 

Momenteel in ontwikkeling:

 • een Green Data Center in het midden van Nederland.
 • We maken gebruik van rest energie.
 • Oppervlakte 1.500 - 4.500 m2.
 • Redundante voeding
 • Redundante koeling
 • TIER 2/TIER 3
 • Nabij de snelwegen

 

 

 

 

Gerealiseerde projecten »

 

 • KPN Cyber Center Oude Meer
 • EuNetworks Halfweg
 • EuNetworks Amsterdam
 • Global Switch Amsterdam
 • Diverse MER's en SER's bij scholen, ziekenhuizen
 • Diverse Banken
 • Diverse Food - en Non Food -bedrijven

 

 

 

 

 

Partners »

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@et-dcd.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et-dcd © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use